Kenny Paint

DỰ ÁN
CÔNG TRÌNH CHUNG CƯ BỘ CÔNG AN

Mô tả dự án

Công trình chung cư thuộc Bộ Công An do tập đoàn Phú Cường xây dựng tại phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình sử dụng toàn bộ sản phẩm sơn KENNY.

Sản phẩm Kenny được sử dụng

Công trình sử dụng toàn bộ sản phẩm sơn KENNY.