Công ty TNHH SX & TM Sơn Kenny tổ chức Team building Thái Lan cho tập thể CB-CNV

Kính gửi quý khách hàng công ty Sơn KENNY:

Công ty TNHH SX & TM KENNY sẽ tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi du lịch Thái Lan từ ngày 19.09.2019 đến ngày 23.09.2019 (tức từ thứ 5 đến hết thứ 2).

Trong khoản thời gian này công ty vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên do việc bố trí nhận sự ở lại làm việc có giới hạn, việc đáp ứng nhu cầu mua bán và giao hàng trong thời gian này có thể bị hạn chế. Vì vậy công ty đề xuất quý khách hàng sắp xếp đặt đơn hàng cần thiết và nhận hàng trước ngày 18.09.2019 để hỗ trợ công ty trong thời gian này. Công ty Sơn KENNY sẽ hoạt động lại bình thường vào ngày thứ 3 (ngày 24 tháng 09 năm 2019). 

Cảm ơn sự hỗ trợ của quý khách hàng công ty Sơn KENNY và kính chúc quý khách hàng nhiều sức khỏe, kinh doanh thành đạt.

Nguồn: CÔNG TY TNHH SƠN KENNY