Kenny Paint

Chứng nhận và giải thưởng

Với việc xây dựng và hoàn thiện các quy trình hoạt động, hoàn chỉnh hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN của Bộ Xây dựng, Công ty TNHH SX & TM Sơn Phúc đã và đang nỗ lực mạnh mẽ trong việc duy trì ổn định cơ cấu tổ chức và tối ưu công tác quản lý, xây dựng tác phong làm việc khoa học, chuẩn hóa các quy trình cũng như không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng, hướng đến và giữ vững mục tiêu : SƠN KENNY – Đẹp mãi với thời gian.